ტურისტული ბლოგი

ეს ძალიან საინტერესოა

  სეულის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა SITIF

სეულის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა SITIF

SITIF - საუკეთესო საერთაშორისო ფართომასშტაბიანი ტურისტული გამოფენა კორეაში, რომელიც 2023 წლის 04 მაისიდან 2023 წლის 07 მაისამდე გაიმართება. გამოფენაში მონაწილეობა შეუძლიათ ტურიზმის ინდუსტრიასთან დაკავშირებულ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს.

კორეის მსოფლიო მოგზაურობის გამოფენა (KOTFA) თავისი 34 წლიანი ისტორიით არის უდიდესი საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა,  სადაც 70 ქვეყანა მონაწილეობს თავისი ტურისტული რესურსების, პროდუქტების და კულტურის პოპულარიზაციისთვის.

KOTFA მხარს უჭერს კორეაში ტურიზმის ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას შემომავალი, გამავალი და შიდა ტურიზმის გაერთიანებისთვის.   ტურისტულ ბიზნესებს შორის ორმხრივი ურთიერთობებისთვის დამყარებაში, განვითარებად  ქვეყნების საშუალება აქვთ მონაწილეობა მონაწილეობა მიიღონ გამოფენაში და გააფართოვოს საერთაშორისო ურთიერთობები.

მსგავსი გვერდები