სახელმძღვანელოები სასტუმრო ბიზნესში

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

HOSPITALITY SALES AND PROMOTION Strategies for Success

HOSPITALITY SALES AND PROMOTION Strategies for Success

Author: Derek Taylor
Series Editor: John O’Connor
Language: English
First published 2001
Pages: 337

English for the Hotel Industry - Be my Guest + MP3  (Audio files)

English for the Hotel Industry - Be my Guest + MP3 (Audio files)

Student's Book
English for the Hotel Industry
AUTHOR - Francis O'Hara
ENGLISH TYPE - British English
DATE PUBLISHED - September 2002

Hotel Convention Sales, Services, and Operations

Hotel Convention Sales, Services, and Operations

1st Edition
Pat Golden-Romero
Published April 9, 2007
Textbook - 330 Pages

Principals of Hotel Management

Principals of Hotel Management

1st Edition
Author: V. Prakesh Kainthola
Published by: Global Media 1819, Bhagirath Palace
Published 2009 
Textbook - 381 Pages
Type - PDF

Hotel Front Office Management

Hotel Front Office Management

James A. Bardi
5th Edition
Language: English
Published: 2011
Pages: 512

სასტუმროს სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

სასტუმროს სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

ავტორი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
ენა:ქართული
გვერდებს რაოდენობა: 112
სარჩევი:

How to buy and run a small hotel

How to buy and run a small hotel

KEN PARKER
5th Edition
Language: English
Published: 2007
Pages: 256