ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - გიდი

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერეტორსა და გიდს შორის, რომელიც არეგულირებს ტურისტული კომპანიასა და გიდის ვალდებულებას და ფუნქცია მოვალეობებს.